ساخت نقشه سایت در وردپرس sitemap

امروز ميخواهم براتون پستي بزارم كه فكر كنم خيلي بدردتون بخوره وردپرسي ها اين پست را وقتي داشتم ميگشتم تو اينتر نتت به دلم افتاد…