کد نمایش مدت حضور فرد در وبلاگ و سایت شما

خرید و فروش بیت کوین

اينم يك كد با حال كه به راحتي مدت زمان حضور هر بازديد كننده را در وبلاگ و يا سايت شما به نمايش ميگذارد

<!–Powered by WWW.parsitools.ir–>
<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!– Begin
startday = new Date();
clockStart = startday.getTime();
function initStopwatch() {
var myTime = new Date();
return((myTime.getTime() – clockStart)/1000);
}
function getSecs() {
var tSecs = Math.round(initStopwatch());
var iSecs = tSecs % 60;
var iMins = Math.round((tSecs-30)/60);
var sSecs =”” + ((iSecs > 9) ? iSecs : “0” + iSecs);
var sMins =”” + ((iMins > 9) ? iMins : “0” + iMins);
document.forms[0].timespent.value = sMins+”:”+sSecs;
window.setTimeout(‘getSecs()’,1000);
}
// End –>
</script>

<BODY onLoad=”window.setTimeout(‘getSecs()’,1)”>

<CENTER>
<FORM>
<FONT SIZE=”4″ FACE=”Arial”>مدت زمان حضور شما دراينجا </FONT><input size=5 name=timespent>
</FORM>
</CENTER>

<!– End with WWW.parsitools.ir–></body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *