کد نمایش ساعت روز و تاریخ شمسی

خرید و فروش بیت کوین

با اين كد به راحتي يك تقويم با تمام امكانات در سايت ويا وبلاگ خود ميتوانيد داشته باشيد اين كد استثنايي را از دست ندهيد

امکانات این کد html ساعت و تاریخ شمسی:

 • زبان Javascript و قابل اجرا بر روی اکثر سیستم ها
 • قابلیت شخصی سازی در قسمت کد HTML
 • قابلیت حذف و اضافه کردن مناطق زمانی مورد نیاز
 • قابلیت استفاده از css

2. نمایش ساعت به وقت کشور ها و شهر های مختلف

با کد زیر نیز می توانید ساعت را به وقت سایر کشور ها نمایش دهید.

با تغییر کد می توانید بخش های غیر ضروری را حذف کنید و مثلا فقط یک شهر را نمایش دهید مانند:

دهلی نو (GMT +5)
وقت محلی

انیوتوک (GMT-12)
ساموآ (GMT-11)
هاوایی (GMT-10)

آلاسکا (GMT-9)
اقیانوس آرام (Pacific) (GMT-8)
زمان کوهستان (Mountain) (GMT-7)

زمان مرکزی (Central Time) (GMT-6)
,وقت شرقی (Eastern Time) (GMT-5)
آتلانتیک (GMT-4)

برزیل (GMT-3)
اقیانوس اطلس میانه (Mid-Atlantic) (GMT-2)
آزور (GMT-1)

گرینویچ (GMT)

رُم (GMT +1)
اسرائیل (GMT +2)
مسکو (GMT +3)

باکو (GMT +4)
دهلی نو (GMT +5)
داکار (GMT +6)

بانکوک (GMT +7)
هنگ کنگ (GMT +8)
توکیو (GMT +9)

سیدنی (GMT +10)
ماگادان (GMT +11)
ولینگتون (GMT +12)


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function GetTime() {
var dt = new Date();
var def = dt.getTimezoneOffset()/60;
var gmt = (dt.getHours() + def);
document.clock.local.value = (IfZero(dt.getHours()) + ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" + IfZero(dt.getSeconds()));
var ending = ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" + IfZero(dt.getSeconds());
var rome =check24(((gmt + 1) > 24) ? ((gmt + 1) - 24) : (gmt + 1));
document.clock.rome.value = (IfZero(rome) + ending);
var isr =check24(((gmt + 2) > 24) ? ((gmt + 2) - 24) : (gmt + 2));
document.clock.Israel.value = (IfZero(isr) + ending);
var msw =check24(((gmt + 3) > 24) ? ((gmt + 3) - 24) : (gmt + 3));
document.clock.msw.value = (IfZero(msw) + ending);
var baku =check24(((gmt + 4) > 24) ? ((gmt + 4) - 24) : (gmt + 4));
document.clock.baku.value = (IfZero(baku) + ending);
var del =check24(((gmt + 5) > 24) ? ((gmt + 5) - 24) : (gmt + 5));
document.clock.del.value = (IfZero(del) + ending);
var dh =check24(((gmt + 6) > 24) ? ((gmt + 6) - 24) : (gmt + 6));
document.clock.dh.value = (IfZero(dh) + ending);
var kok =check24(((gmt +7 ) > 24) ? ((gmt +7 ) - 24) : (gmt + 7));
document.clock.kok.value = (IfZero(kok) + ending);
var ho =check24(((gmt + 8) > 24) ? ((gmt + 8) - 24) : (gmt + 8));
document.clock.ho.value = (IfZero(ho) + ending);
var tky =check24(((gmt + 9) > 24) ? ((gmt + 9) - 24) : (gmt + 9));
document.clock.tky.value = (IfZero(tky) + ending);
var sdn =check24(((gmt + 10) > 24) ? ((gmt + 10) - 24) : (gmt + 10));
document.clock.sdn.value = (IfZero(sdn) + ending);
var mag =check24(((gmt + 11) > 24) ? ((gmt + 11) - 24) : (gmt + 11));
document.clock.mag.value = (IfZero(mag) + ending);
var wll =check24(((gmt + 12) > 24) ? ((gmt + 12) - 24) : (gmt + 12));
document.clock.wll.value = (IfZero(wll) + ending);

var _GMT =check24(((gmt) > 24) ? ((gmt) - 24) : (gmt));

document.clock._GMT.value = (IfZero(_GMT) + ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" + IfZero(dt.getSeconds()));
var eniw =check24(((gmt + (24-12)) > 24) ? ((gmt + (24-12)) - 24) : (gmt + (24-12)));
document.clock.eniw.value = (IfZero(eniw) + ending);
var sam =check24(((gmt + (24-11)) > 24) ? ((gmt + (24-11)) - 24) : (gmt + (24-11)));
document.clock.sam.value = (IfZero(sam) + ending);
var haw =check24(((gmt + (24-10)) > 24) ? ((gmt + (24-10)) - 24) : (gmt + (24-10)));
document.clock.Hawaii.value = (IfZero(haw) + ending);
var ala =check24(((gmt + (24-9)) > 24) ? ((gmt + (24-9)) - 24) : (gmt + (24-9)));
document.clock.alaska.value = (IfZero(ala) + ending);
var pacif =check24(((gmt + (24-8)) >= 24) ? ((gmt + (24-8)) - 24) : (gmt + (24-8)));
document.clock.pacif.value = (IfZero(pacif) + ending);
var mount =check24(((gmt + (24-7)) > 24) ? ((gmt + (24-7)) - 24) : (gmt + (24-7)));
document.clock.mount.value = (IfZero(mount) + ending);
var center =check24(((gmt + (24-6)) > 24) ? ((gmt + (24-6)) - 24) : (gmt + (24-6)));
document.clock.center.value = (IfZero(center) + ending);
var east =check24(((gmt + (24-5)) > 24) ? ((gmt + (24-5)) - 24) : (gmt + (24-5)));
document.clock.east.value = (IfZero(east) + ending);
var atl =check24(((gmt + (24-4)) > 24) ? ((gmt + (24-4)) - 24) : (gmt + (24-4)));
document.clock.atl.value = (IfZero(atl) + ending);
var bra =check24(((gmt + (24-3)) > 24) ? ((gmt + (24-3)) - 24) : (gmt + (24-3)));
bra = (bra >= 24) ? bra - 24 : bra;
document.clock.bra.value = (IfZero(bra) + ending);
var mid =check24(((gmt + (24-2)) > 24) ? ((gmt + (24-2)) - 24) : (gmt + (24-2)));
mid = (mid >= 24) ? mid - 24 : mid;
document.clock.mid.value = (IfZero(mid) + ending);
var azo =check24(((gmt + (24-1)) > 24) ? ((gmt + (24-1)) - 24) : (gmt + (24-1)));
azo = (azo >= 24) ? azo - 24 : azo;
document.clock.azo.value = (IfZero(azo) + ending);
setTimeout("GetTime()", 1000);
}
function IfZero(num) {
return ((num <= 9) ? ("0" + num) : num);
}
function check24(hour) {
return (hour >= 24) ? hour - 24 : hour;
}
</script>

</head>

<body onLoad="javascript:GetTime();">

<center>
<form name="clock">
<strong>وقت محلی <input type="text" size="8" name="local"></strong>
<p>
انیوتوک (GMT-12) <input type="text" size="8" name="eniw"><br>
ساموآ (GMT-11) <input type="text" size="8" name="sam"><br>
هاوایی (GMT-10) <input type="text" size="8" name="Hawaii">
<p>
آلاسکا (GMT-9) <input type="text" size="8" name="alaska"><br>
اقیانوس آرام (Pacific) (GMT-8) <input type="text" size="8" name="pacif"><br>
زمان کوهستان (Mountain) (GMT-7) <input type="text" size="8" name="mount">
<p>
زمان مرکزی (Central Time) (GMT-6) <input type="text" size="8" name="center"><br>
,وقت شرقی (Eastern Time) (GMT-5) <input type="text" size="8" name="east"><br>
آتلانتیک (GMT-4) <input type="text" size="8" name="atl">
<p>
برزیل (GMT-3) <input type="text" size="8" name="bra"><br>
اقیانوس اطلس میانه (Mid-Atlantic) (GMT-2) <input type="text" size="8" name="mid"><br>
آزور (GMT-1) <input type="text" size="8" name="azo">
<p>
<strong>گرینویچ (GMT) <input type="text" size="8" name="_GMT"></strong>
<p>
رُم (GMT +1) <input type="text" size="8" name="rome"><br>
اسرائیل (GMT +2) <input type="text" size="8" name="Israel"><br>
مسکو (GMT +3) <input type="text" size="8" name="msw">
<p>
باکو (GMT +4) <input type="text" size="8" name="baku"><br>
دهلی نو (GMT +5) <input type="text" size="8" name="del"><br>
داکار (GMT +6) <input type="text" size="8" name="dh">
<p>
بانکوک (GMT +7) <input type="text" size="8" name="kok"><br>
هنگ کنگ (GMT +8) <input type="text" size="8" name="ho"><br>
توکیو (GMT +9) <input type="text" size="8" name="tky">
<p>
سیدنی (GMT +10) <input type="text" size="8" name="sdn"><br>
ماگادان (GMT +11) <input type="text" size="8" name="mag"><br>
ولینگتون (GMT +12) <input type="text" size="8" name="wll">
</form>
</center>

</body>
</html>

6 پاسخ به “کد نمایش ساعت روز و تاریخ شمسی”

 1. سلام
  بابت زحمتی که کشیدید و این کد رو در اختیار ما قرار دادید تشکر میکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *