کد نمایش تاریخ در وبلاگ

خرید و فروش بیت کوین

اين كد به راحتي يك تاريخ شمسي است كه در وبلاگ شما يا سايت شما به نمايش گذاشته ميشود اگه تو وبلاگ يا سايتتون بذارين ضرري نداره

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML><HEAD><TITLE>New Page 5</TITLE>
<META content=”MSHTML 6.00.2600.0″ name=GENERATOR>
<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>
<META http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=windows-1256″></HEAD>
<BODY>
<TABLE class=left cellSpacing=0 cellPadding=3 width=”100%” border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style=”MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px”>
<P style=”MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px” align=center><FONT size=4>
<SCRIPT>
function showdate() {
week= new Array(“يكشنبه”,”دوشنبه”,”سه شنبه”,”چهارشنبه”,”پنج شنبه”,”جمعه”,”شنبه”)
months = new Array(“فروردين”,”ارديبهشت”,”خرداد”,”تير”,”مرداد”,”شهريور”,”مهر”,”آبان”,”آذر”,”دی”,”بهمن”,”اسفند”);
a = new Date();
d= a.getDay();
day= a.getDate();
month = a.getMonth()+1;
year= a.getYear();

year = (year== 0)?2000:year;
(year<1000)? (year += 2000):true;

year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;

switch (month) {
case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20);   break;
case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20);   break;
case 5:
case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
case 7:
case 8:
case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22);  break;
case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22);    break;
case 11:
case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21);  break;
default:      break;
}
document.write(week[d]+” “+day+” “+months[month-1]+” “+ year);
}
</SCRIPT>
</FONT>
<P align=center><FONT color=#0033cc size=4>
<SCRIPT>showdate()</SCRIPT>
</FONT></P></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML></body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *