کد متحرک کردن تیتر وبلاگ

خرید و فروش بیت کوین

از اين كد حتما استفاده كنيد خيلي باحاله

متن بالاي وبلاگ شما را به حركت در مي آورد

دقت كنيد به جاي ‍‌متن «به پارسي تولز خوش آمديد » تيتر وبلاگ خود را بنويسيد

<script language=JavaScript>
var message = new Array() // leave this as is
message[0] = “”;
message[1] = “”;
message[2] = “”;
message[3] = “”;
message[4] = “”;
message[5] = “”
message[6] = “”
// Set the number of repetitions (how many times the arrow
// cycle repeats with each message).
var reps = 2
// Set the overall speed (larger number = slower action).
var speed = 200
// DO NOT EDIT BELOW THIS LINE.
// ============================
var p=message.length;
var T=””;
var C=0;
var mC=0;
var s=0;
var sT=null;
if(reps<1)reps=1;
function doTheThing(){
T=message[mC];
A();}
function A(){
s++
if(s>13){s=1}
if(s==1){document.title=’`·.¸¸.·´´به پارسي تولز خوش آمديد¯`··._.· ‘+T+’ ‘}
if(s==2){document.title=’·`·.¸¸.·´به پارسي تولز اخوش آمديد´¯`··._. ‘+T+’ ‘}
if(s==3){document.title=’.·`·.¸¸.·به پارسي تولز خوش آمديد´´¯`··._ ‘+T+’ ‘}
if(s==4){document.title=’_.·`·.¸¸.به پارسي تولز اخوش آمديد·´´¯`··. ‘+T+’ ‘}
if(s==5){document.title=’._.·`·.¸¸به پارسي تولز اخوش آمديد.·´´¯`·· ‘+T+’ ‘}
if(s==6){document.title=’·._.·`·.¸به پارسي تولز اخوش آمديد¸.·´´¯`· ‘+T+’ ‘}
if(s==7){document.title=’··._.·`·.به پارسي تولز اخوش آمديد¸¸.·´´¯` ‘+T+’ ‘}
if(s==8){document.title=’`··._.·`·به پارسي تولز اخوش آمديد.¸¸.·´´¯ ‘+T+’ ‘}
if(s==9){document.title=’¯`··._.·`به پارسي تولز اخوش آمديد·.¸¸.·´´ ‘+T+’ ‘}
if(s==10){document.title=’´¯`··._.به پارسي تولز اخوش آمديد·`·.¸¸.·´ ‘+T+’ ‘}
if(s==11){document.title=’´´¯`··._به پارسي تولز اخوش آمديد.·`·.¸¸.· ‘+T+’ ‘}
if(s==12){document.title=’·´´¯`··.به پارسي تولز خوش آمديد_.·`·.¸¸. ‘+T+’ ‘}
if(s==13){document.title=’.·´´¯`··به پارسي تولز اخوش آمديد._.·`·.¸¸ ‘+T+’ ‘}
if(C<(13*reps)){
sT=setTimeout(“A()”,speed);
C++
}else{
C=0;
s=0;
mC++
if(mC>p-1)mC=0;
sT=null;
doTheThing();}}
doTheThing();
</script>
</body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *