کد جستجوگر msn در سایت یا وبلاگ شما

خرید و فروش بیت کوین

با استفاده از اين كد به راحتي ميتوانيد دذر كنار سايت ويا وبلاگ خود موتور جستجوگر msn را دراختيار داشته باشيد

<html>
<head>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 5.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252″>
<title>New Page 2</title>
</head>

<body>
<table BORDER=”0″ WIDTH=”222″ HEIGHT=”18″>
<tr>
<td WIDTH=”214″ HEIGHT=”10″>
<form NAME=”search” ID=”search” ACTION=”http://search.msn.com/results.asp” METHOD=”get”>
<p><a HREF=”http://www.msn.com”>
<img SRC=”http://go.msn.com/AG/E/0.asp” width=”61″ height=”33″ BORDER=”0″ ALT=”Go to msn.com”></a><font FACE=”arial” SIZE=”2″><strong>Search
<font COLOR=”#808080″>the Web for:</font></strong></font><br>
<input TYPE=”text” ID=”q” SIZE=”18″ MAXLENGTH=”251″ NAME=”q” VCARD_NAME=”SearchText”><input TYPE=”submit” VALUE=”Search” NAME=”B1″><input TYPE=”hidden” NAME=”FORM” VALUE=”FRNT”><input TYPE=”hidden” NAME=”un” VALUE=”doc”><input TYPE=”hidden” NAME=”v” VALUE=”1″></p>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td WIDTH=”214″ HEIGHT=”21″ VALIGN=”bottom”>
<p ALIGN=”center”><font SIZE=”1″ FACE=”arial”>
<a HREF=”http://search.msn.com/advanced.asp?MT=&RS=CHECKED&Form=FRNT”>Use
Advanced Search</a></font></td>
</tr>
</table>
<p> </p>
</body>
</html>

</body>
</html></body>
</html>


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *