کد افکت جالب برای متن

خرید و فروش بیت کوین

با سلام

يكي از مسائلي كه در طراحي زيبا تاثير گذار است، وجود آيتم هايي مي باشد كه به نحوي خودنمايي كنند. حالا آن آيتم مي توان تصوير متحرك باشد، متن همراه با افكت باشد و يا جلوه اي برروي موس. فرقي نمي كند… مهم آن است كه آن آيتم جلوه ي زيبايي بدهد. امروز هم كد جالبي به شما عزيزان معرفي مي كنيم. به كمك آن مي توانيد چنين افكتي در متن خود به نمايش بگذاريد:

براي ديدن به ادامه مطلب برويد


جهت استفاده ابتدا كد زير را (حتما) بعد از تگ <body> كپي كنيد:
<script type=”text/javascript”>
function setupFadeLinks() {
arrFadeLinks[0] = “#”;
arrFadeTitles[0] = “جمله ي اول“;
arrFadeLinks[1] = “#”;
arrFadeTitles[1] = “جمله ي دوم“;
arrFadeLinks[2] = “#”;
arrFadeTitles[2] = “جمله ي سوم“;
arrFadeLinks[3] = “#”;
arrFadeTitles[3] = “جمله ي چهارم“;
arrFadeLinks[4] = “#”;
arrFadeTitles[4] = “جمله ي پنجم“;
arrFadeLinks[5] = “#”;
arrFadeTitles[5] = “جمله ي ششم“;
arrFadeLinks[6] = “#”;
arrFadeTitles[6] = “جمله ي هفتم“;
arrFadeLinks[7] = “#”;
arrFadeTitles[7] = “جمله ي هشتم“; }// You can also play with these variables to control fade speed, fade color, and how fast the colors jump.

var m_FadeOut = 255;
var m_FadeIn=0;
var m_Fade = 0;
var m_FadeStep = 3;
var m_FadeWait = 1600;
var m_bFadeOut = true;

var m_iFadeInterval;

window.onload = Fadewl;

var arrFadeLinks;
var arrFadeTitles;
var arrFadeCursor = 1;
var arrFadeMax;

function Fadewl() {
m_iFadeInterval = setInterval(fade_ontimer, 10);
arrFadeLinks = new Array();
arrFadeTitles = new Array();
setupFadeLinks();
arrFadeMax = arrFadeLinks.length-1;
setFadeLink();
}

function setFadeLink() {
var ilink = document.getElementById(“fade_link”);
ilink.innerHTML = arrFadeTitles[arrFadeCursor];
ilink.href = arrFadeLinks[arrFadeCursor];
}

function fade_ontimer() {
if (m_bFadeOut) {
m_Fade+=m_FadeStep;
if (m_Fade>m_FadeOut) {
arrFadeCursor++;
if (arrFadeCursor>arrFadeMax)
arrFadeCursor=0;
setFadeLink();
m_bFadeOut = false;
}
} else {
m_Fade-=m_FadeStep;
if (m_Fade<m_FadeIn) {
clearInterval(m_iFadeInterval);
setTimeout(Faderesume, m_FadeWait);
m_bFadeOut=true;
}
}
var ilink = document.getElementById(“fade_link”);
if ((m_Fade<m_FadeOut)&&(m_Fade>m_FadeIn))
ilink.style.color = “#” + ToHex(m_Fade);
}

function Faderesume() {
m_iFadeInterval = setInterval(fade_ontimer, 10);
}

function ToHex(strValue) {
try {
var result= (parseInt(strValue).toString(16));

while (result.length !=2)
result= (“0” +result);
result = result + result + result;
return result.toUpperCase();
}
catch(e)
{
}
}
</script>

به جاي عبارت هاي جمله ي اول، جمله ي دوم، جمله ي سوم، جمله ي چهارم، جمله ي پنجم، جمله ي ششم، جمله ي هفتم و جمله ي هشتم، عبارت ها و نوشته هاي مورد نظر خود را وارد نماييد. همچنين مي توانيد برخي جملات را حذف كرده يا بر تعداد آن ها بيفزاييد.
حالا هرجا كه مي خواهيد جملات شما نمايش يابد كد زير را قرار دهيد:
<table style=”text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; direction: rtl”><tr><td height=”20” valign=”middle” width=”462“><div id=”fade_base”><a class=”top_link” id=”fade_link”></div></td></tr></table>
طول و عرض كادري هم كه مي خواهيد متن مورد نظر، درونش حركت كند را بنويسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *